אודות אבטליון

בשנת 1987 שנת היווסדו של היישוב היה אבטליון יישוב שיתופי והוקם כחלק מהפרויקט של מדינת ישראל ליישב את יישובי הגליל באזרחים יהודים, כיום אבטליון הוא יישוב קהילתי הדואג לרווחת תושביו.

בתחילת דרכו הכיל יישוב אבטליון בסה"כ 40 משפחות אך היום כבר הספיק להכפיל את עצמו ו-80 משפחות מתגוררות בו.

אבטליון הוא יישוב הנמצא באזור סמכותה של מעוצה אזורית משגב יחד עם עוד 35 יישובים נוספים שחולקים יחד בתי ספר, גנים שירותי ניקוין, תברואה וביטחון. מועצה אזורית משגב קיבלה דירוג של 9 מתוך 10 בשנת 2012 בדירוג החברתי כלכלי, השכר הממוצע בה לשכיר עומד על כ- 14,000 ₪ ואחוז הזכאים לתעודת בגרות עבר את ה- 80% בשנת 2012.

את שמו היישוב קיבל על שם אב בית הדין אבטליון ששלט בישראל בתקופת הזוגות כ-200 שנה לפנה"ס יחד עם שמעיה שהיה נשיא הסנהדרין באותה תקופה.